TGJU الأسواق المحلية والعالمية
منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1720.74 5.0000 0.2900 1722.41 1713.03 07:58:54
گرم 55.32 0.1608 0.0093 55.38 55.08 07:58:54
کیلوگرم 55323.03 160.7536 9.3237 55376.73 55075.15 07:58:54
تولا 645.28 1.8750 0.1088 645.90 642.39 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17.43 0.1000 0.5700 17.44 17.27 07:58:54
گرم 0.56 0.0032 0.0183 0.56 0.56 07:58:54
کیلوگرم 560.39 3.2151 18.3259 560.71 555.24 07:58:54
تولا 6.54 0.0375 0.2138 6.54 6.48 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 860.20 0.4000 0.0500 865.50 847.20 07:58:38
گرم 27.66 0.0129 0.0016 27.83 27.24 07:58:38
کیلوگرم 27656.05 12.8603 1.6075 27826.45 27238.09 07:58:38
تولا 322.58 0.1500 0.0188 324.56 317.70 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1944.90 0.3000 0.0200 1957.30 1943.10 07:49:40
گرم 62.53 0.0096 0.0006 62.93 62.47 07:49:40
کیلوگرم 62529.94 9.6452 0.6430 62928.61 62472.07 07:49:40
تولا 729.34 0.1125 0.0075 733.99 728.66 07:49:40

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1552.28 4.5105 0.2900 1553.79 1545.32 07:58:54
گرم 49.91 0.1450 0.0093 49.96 49.68 07:58:54
کیلوگرم 49906.91 145.0158 9.3237 49955.34 49683.29 07:58:54
تولا 582.11 1.6914 0.1088 582.67 579.50 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15.72 0.0902 0.5700 15.73 15.58 07:58:54
گرم 0.51 0.0029 0.0183 0.51 0.50 07:58:54
کیلوگرم 505.53 2.9003 18.3259 505.82 500.88 07:58:54
تولا 5.90 0.0338 0.2138 5.90 5.84 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 775.99 0.3608 0.0500 780.77 764.26 07:58:38
گرم 24.95 0.0116 0.0016 25.10 24.57 07:58:38
کیلوگرم 24948.52 11.6013 1.6075 25102.24 24571.48 07:58:38
تولا 291.00 0.1353 0.0188 292.79 286.60 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1754.49 0.2706 0.0200 1765.68 1752.87 07:49:40
گرم 56.41 0.0087 0.0006 56.77 56.36 07:49:40
کیلوگرم 56408.26 8.7010 0.6430 56767.90 56356.05 07:49:40
تولا 657.94 0.1015 0.0075 662.13 657.33 07:49:40

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1395.86 4.0560 0.2900 1397.22 1389.61 07:58:54
گرم 44.88 0.1304 0.0093 44.92 44.68 07:58:54
کیلوگرم 44878.05 130.4033 9.3237 44921.60 44676.96 07:58:54
تولا 523.45 1.5210 0.1088 523.96 521.10 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14.14 0.0811 0.5700 14.15 14.01 07:58:54
گرم 0.45 0.0026 0.0183 0.45 0.45 07:58:54
کیلوگرم 454.59 2.6081 18.3259 454.85 450.41 07:58:54
تولا 5.30 0.0304 0.2138 5.31 5.25 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 697.79 0.3245 0.0500 702.09 687.25 07:58:38
گرم 22.43 0.0104 0.0016 22.57 22.10 07:58:38
کیلوگرم 22434.59 10.4323 1.6075 22572.82 22095.54 07:58:38
تولا 261.67 0.1217 0.0188 263.29 257.72 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1577.70 0.2434 0.0200 1587.76 1576.24 07:49:40
گرم 50.72 0.0078 0.0006 51.05 50.68 07:49:40
کیلوگرم 50724.29 7.8242 0.6430 51047.69 50677.34 07:49:40
تولا 591.64 0.0913 0.0075 595.41 591.09 07:49:40

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6321.14 18.3675 0.2900 6327.27 6292.82 07:58:54
گرم 203.23 0.5905 0.0093 203.43 202.32 07:58:54
کیلوگرم 203229.17 590.5284 9.3237 203426.40 202318.57 07:58:54
تولا 2370.43 6.8878 0.1088 2372.73 2359.81 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 64.03 0.3674 0.5700 64.07 63.44 07:58:54
گرم 2.06 0.0118 0.0183 2.06 2.04 07:58:54
کیلوگرم 2058.58 11.8106 18.3259 2059.76 2039.69 07:58:54
تولا 24.01 0.1378 0.2138 24.02 23.79 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3159.94 1.4694 0.0500 3179.41 3112.19 07:58:38
گرم 101.59 0.0472 0.0016 102.22 100.06 07:58:38
کیلوگرم 101594.51 47.2423 1.6075 102220.47 100059.13 07:58:38
تولا 1184.98 0.5510 0.0188 1192.28 1167.07 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7144.59 1.1021 0.0200 7190.14 7137.98 07:49:40
گرم 229.70 0.0354 0.0006 231.17 229.49 07:49:40
کیلوگرم 229703.74 35.4317 0.6430 231168.25 229491.15 07:49:40
تولا 2679.22 0.4133 0.0075 2696.31 2676.74 07:49:40

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2369.80 6.8860 0.2900 2372.10 2359.18 07:58:54
گرم 76.19 0.2214 0.0093 76.26 75.85 07:58:54
کیلوگرم 76190.88 221.3899 9.3237 76264.83 75849.50 07:58:54
تولا 888.68 2.5823 0.1088 889.54 884.69 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.00 0.1377 0.5700 24.02 23.78 07:58:54
گرم 0.77 0.0044 0.0183 0.77 0.76 07:58:54
کیلوگرم 771.77 4.4278 18.3259 772.21 764.68 07:58:54
تولا 9.00 0.0516 0.2138 9.01 8.92 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1184.67 0.5509 0.0500 1191.97 1166.76 07:58:38
گرم 38.09 0.0177 0.0016 38.32 37.51 07:58:38
کیلوگرم 38087.91 17.7112 1.6075 38322.59 37512.30 07:58:38
تولا 444.25 0.2066 0.0188 446.99 437.54 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2678.52 0.4132 0.0200 2695.59 2676.04 07:49:40
گرم 86.12 0.0133 0.0006 86.67 86.04 07:49:40
کیلوگرم 86116.23 13.2834 0.6430 86665.28 86036.53 07:49:40
تولا 1004.44 0.1549 0.0075 1010.85 1003.51 07:49:40

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12306.39 35.7590 0.2900 12318.33 12251.25 07:58:54
گرم 395.66 1.1497 0.0093 396.04 393.89 07:58:54
کیلوگرم 395659.28 1149.6777 9.3237 396043.27 393886.47 07:58:54
تولا 4614.90 13.4096 0.1088 4619.38 4594.22 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 124.66 0.7152 0.5700 124.73 123.51 07:58:54
گرم 4.01 0.0230 0.0183 4.01 3.97 07:58:54
کیلوگرم 4007.78 22.9936 18.3259 4010.08 3970.99 07:58:54
تولا 46.75 0.2682 0.2138 46.77 46.32 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6151.98 2.8607 0.0500 6189.88 6059.00 07:58:38
گرم 197.79 0.0920 0.0016 199.01 194.80 07:58:38
کیلوگرم 197790.55 91.9742 1.6075 199009.21 194801.39 07:58:38
تولا 2306.99 1.0728 0.0188 2321.21 2272.13 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13909.54 2.1455 0.0200 13998.22 13896.66 07:49:40
گرم 447.20 0.0690 0.0006 450.05 446.79 07:49:40
کیلوگرم 447201.63 68.9807 0.6430 450052.83 446787.74 07:49:40
تولا 5216.08 0.8046 0.0075 5249.34 5211.25 07:49:40

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 184841.89 537.1000 0.2900 185021.28 184013.68 07:58:54
گرم 5942.80 17.2682 0.0093 5948.57 5916.18 07:58:54
کیلوگرم 5942800.35 17268.1531 9.3237 5948567.92 5916172.86 07:58:54
تولا 69315.76 201.4126 0.1088 69383.03 69005.18 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1872.33 10.7420 0.5700 1873.40 1855.14 07:58:54
گرم 60.20 0.3454 0.0183 60.23 59.64 07:58:54
کیلوگرم 60196.78 345.3631 18.3259 60231.32 59644.20 07:58:54
تولا 702.12 4.0283 0.2138 702.53 695.68 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 92402.68 42.9680 0.0500 92972.01 91006.22 07:58:38
گرم 2970.82 1.3815 0.0016 2989.12 2925.92 07:58:38
کیلوگرم 2970813.06 1381.4522 1.6075 2989117.30 2925915.86 07:58:38
تولا 34651.03 16.1130 0.0188 34864.53 34127.36 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 208921.16 32.2260 0.0200 210253.17 208727.80 07:49:40
گرم 6716.97 1.0361 0.0006 6759.80 6710.75 07:49:40
کیلوگرم 6716966.19 1036.0892 0.6430 6759791.21 6710749.66 07:49:40
تولا 78345.49 12.0848 0.0075 78845.00 78272.98 07:49:40

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16363.72 47.5485 0.2900 16379.60 16290.40 07:58:54
گرم 526.11 1.5287 0.0093 526.62 523.75 07:58:54
کیلوگرم 526105.46 1528.7186 9.3237 526616.05 523748.18 07:58:54
تولا 6136.40 17.8307 0.1088 6142.36 6108.91 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 165.75 0.9510 0.5700 165.85 164.23 07:58:54
گرم 5.33 0.0306 0.0183 5.33 5.28 07:58:54
کیلوگرم 5329.11 30.5744 18.3259 5332.17 5280.19 07:58:54
تولا 62.16 0.3566 0.2138 62.19 61.59 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8180.24 3.8039 0.0500 8230.65 8056.62 07:58:38
گرم 263.00 0.1223 0.0016 264.62 259.03 07:58:38
کیلوگرم 263000.75 122.2975 1.6075 264621.20 259026.09 07:58:38
تولا 3067.59 1.4265 0.0188 3086.49 3021.23 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18495.42 2.8529 0.0200 18613.34 18478.30 07:49:40
گرم 594.64 0.0917 0.0006 598.43 594.09 07:49:40
کیلوگرم 594640.97 91.7231 0.6430 598432.20 594090.64 07:49:40
تولا 6935.79 1.0698 0.0075 6980.01 6929.37 07:49:40

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1658.11 4.8180 0.2900 1659.71 1650.68 07:58:54
گرم 53.31 0.1549 0.0093 53.36 53.07 07:58:54
کیلوگرم 53309.28 154.9022 9.3237 53361.01 53070.42 07:58:54
تولا 621.79 1.8068 0.1088 622.39 619.00 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.80 0.0964 0.5700 16.81 16.64 07:58:54
گرم 0.54 0.0031 0.0183 0.54 0.54 07:58:54
کیلوگرم 539.99 3.0980 18.3259 540.30 535.03 07:58:54
تولا 6.30 0.0361 0.2138 6.30 6.24 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 828.89 0.3854 0.0500 834.00 816.36 07:58:38
گرم 26.65 0.0124 0.0016 26.81 26.25 07:58:38
کیلوگرم 26649.37 12.3922 1.6075 26813.57 26246.63 07:58:38
تولا 310.83 0.1445 0.0188 312.75 306.14 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1874.11 0.2891 0.0200 1886.05 1872.37 07:49:40
گرم 60.25 0.0093 0.0006 60.64 60.20 07:49:40
کیلوگرم 60253.85 9.2941 0.6430 60638.01 60198.09 07:49:40
تولا 702.79 0.1084 0.0075 707.27 702.14 07:49:40

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 130251.41 378.4750 0.2900 130377.82 129667.81 07:58:54
گرم 4187.68 12.1683 0.0093 4191.74 4168.92 07:58:54
کیلوگرم 4187677.09 12168.2447 9.3237 4191741.28 4168913.65 07:58:54
تولا 48844.32 141.9282 0.1088 48891.72 48625.46 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1319.36 7.5695 0.5700 1320.12 1307.25 07:58:54
گرم 42.42 0.2434 0.0183 42.44 42.03 07:58:54
کیلوگرم 42418.50 243.3649 18.3259 42442.84 42029.12 07:58:54
تولا 494.76 2.8386 0.2138 495.05 490.22 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 65112.84 30.2780 0.0500 65514.02 64128.80 07:58:38
گرم 2093.43 0.9735 0.0016 2106.32 2061.79 07:58:38
کیلوگرم 2093424.82 973.4596 1.6075 2106323.16 2061787.39 07:58:38
تولا 24417.33 11.3543 0.0188 24567.78 24048.32 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 147219.21 22.7085 0.0200 148157.82 147082.95 07:49:40
گرم 4733.21 0.7301 0.0006 4763.38 4728.83 07:49:40
کیلوگرم 4733203.84 730.0947 0.6430 4763381.08 4728823.27 07:49:40
تولا 55207.24 8.5157 0.0075 55559.22 55156.15 07:49:40

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13340.90 38.7650 0.2900 13353.84 13281.12 07:58:54
گرم 428.92 1.2463 0.0093 429.34 427.00 07:58:54
کیلوگرم 428919.49 1246.3228 9.3237 429335.76 426997.66 07:58:54
تولا 5002.84 14.5369 0.1088 5007.70 4980.42 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 135.13 0.7753 0.5700 135.21 133.89 07:58:54
گرم 4.34 0.0249 0.0183 4.35 4.30 07:58:54
کیلوگرم 4344.68 24.9265 18.3259 4347.17 4304.80 07:58:54
تولا 50.68 0.2907 0.2138 50.70 50.21 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6669.13 3.1012 0.0500 6710.22 6568.34 07:58:38
گرم 214.42 0.0997 0.0016 215.74 211.18 07:58:38
کیلوگرم 214417.37 99.7058 1.6075 215738.47 211176.93 07:58:38
تولا 2500.93 1.1630 0.0188 2516.33 2463.13 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15078.81 2.3259 0.0200 15174.95 15064.85 07:49:40
گرم 484.79 0.0748 0.0006 487.89 484.35 07:49:40
کیلوگرم 484794.63 74.7794 0.6430 487885.51 484345.95 07:49:40
تولا 5654.56 0.8722 0.0075 5690.61 5649.32 07:49:40

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2591.95 7.5315 0.2900 2594.47 2580.34 07:58:54
گرم 83.33 0.2421 0.0093 83.41 82.96 07:58:54
کیلوگرم 83333.09 242.1432 9.3237 83413.96 82959.70 07:58:54
تولا 971.98 2.8243 0.1088 972.93 967.63 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.25 0.1506 0.5700 26.27 26.01 07:58:54
گرم 0.84 0.0048 0.0183 0.84 0.84 07:58:54
کیلوگرم 844.11 4.8429 18.3259 844.60 836.36 07:58:54
تولا 9.85 0.0565 0.2138 9.85 9.76 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1295.72 0.6025 0.0500 1303.70 1276.14 07:58:38
گرم 41.66 0.0194 0.0016 41.92 41.03 07:58:38
کیلوگرم 41658.31 19.3715 1.6075 41914.98 41028.74 07:58:38
تولا 485.90 0.2259 0.0188 488.89 478.55 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2929.60 0.4519 0.0200 2948.28 2926.89 07:49:40
گرم 94.19 0.0145 0.0006 94.79 94.10 07:49:40
کیلوگرم 94188.85 14.5286 0.6430 94789.36 94101.68 07:49:40
تولا 1098.60 0.1695 0.0075 1105.61 1097.59 07:49:40

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11733.55 34.0945 0.2900 11744.94 11680.98 07:58:54
گرم 377.24 1.0962 0.0093 377.61 375.55 07:58:54
کیلوگرم 377242.24 1096.1628 9.3237 377608.36 375551.96 07:58:54
تولا 4400.09 12.7854 0.1088 4404.36 4380.37 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 118.85 0.6819 0.5700 118.92 117.76 07:58:54
گرم 3.82 0.0219 0.0183 3.82 3.79 07:58:54
کیلوگرم 3821.22 21.9233 18.3259 3823.42 3786.15 07:58:54
تولا 44.57 0.2557 0.2138 44.60 44.16 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5865.62 2.7276 0.0500 5901.76 5776.97 07:58:38
گرم 188.58 0.0877 0.0016 189.75 185.73 07:58:38
کیلوگرم 188583.85 87.6930 1.6075 189745.78 185733.83 07:58:38
تولا 2199.61 1.0228 0.0188 2213.16 2166.37 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13262.08 2.0457 0.0200 13346.63 13249.80 07:49:40
گرم 426.39 0.0658 0.0006 429.10 425.99 07:49:40
کیلوگرم 426385.41 65.7698 0.6430 429103.89 425990.79 07:49:40
تولا 4973.28 0.7671 0.0075 5004.99 4968.68 07:49:40

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 531.19 1.5435 0.2900 531.71 528.81 07:58:54
گرم 17.08 0.0496 0.0093 17.09 17.00 07:58:54
کیلوگرم 17078.22 49.6246 9.3237 17094.80 17001.70 07:58:54
تولا 199.20 0.5788 0.1088 199.39 198.30 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5.38 0.0309 0.5700 5.38 5.33 07:58:54
گرم 0.17 0.0010 0.0183 0.17 0.17 07:58:54
کیلوگرم 172.99 0.9925 18.3259 173.09 171.40 07:58:54
تولا 2.02 0.0116 0.2138 2.02 2.00 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 265.54 0.1235 0.0500 267.18 261.53 07:58:38
گرم 8.54 0.0040 0.0016 8.59 8.41 07:58:38
کیلوگرم 8537.42 3.9700 1.6075 8590.03 8408.40 07:58:38
تولا 99.58 0.0463 0.0188 100.19 98.07 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 600.39 0.0926 0.0200 604.22 599.83 07:49:40
گرم 19.30 0.0030 0.0006 19.43 19.29 07:49:40
کیلوگرم 19302.99 2.9775 0.6430 19426.06 19285.13 07:49:40
تولا 225.15 0.0347 0.0075 226.58 224.94 07:49:40

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7486.94 21.7550 0.2900 7494.21 7453.39 07:58:54
گرم 240.71 0.6994 0.0093 240.94 239.63 07:58:54
کیلوگرم 240710.52 699.4390 9.3237 240944.14 239631.99 07:58:54
تولا 2807.60 8.1581 0.1088 2810.33 2795.02 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 75.84 0.4351 0.5700 75.88 75.14 07:58:54
گرم 2.44 0.0140 0.0183 2.44 2.42 07:58:54
کیلوگرم 2438.24 13.9888 18.3259 2439.64 2415.86 07:58:54
تولا 28.44 0.1632 0.2138 28.46 28.18 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3742.73 1.7404 0.0500 3765.79 3686.17 07:58:38
گرم 120.33 0.0560 0.0016 121.07 118.51 07:58:38
کیلوگرم 120331.48 55.9551 1.6075 121072.89 118512.94 07:58:38
تولا 1403.52 0.6527 0.0188 1412.17 1382.31 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8462.26 1.3053 0.0200 8516.21 8454.43 07:49:40
گرم 272.07 0.0420 0.0006 273.80 271.82 07:49:40
کیلوگرم 272067.77 41.9663 0.6430 273802.38 271815.97 07:49:40
تولا 3173.35 0.4895 0.0075 3193.58 3170.41 07:49:40

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16831.76 48.9085 0.2900 16848.10 16756.35 07:58:54
گرم 541.15 1.5724 0.0093 541.68 538.73 07:58:54
کیلوگرم 541153.33 1572.4436 9.3237 541678.52 538728.62 07:58:54
تولا 6311.92 18.3407 0.1088 6318.04 6283.63 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 170.50 0.9782 0.5700 170.59 168.93 07:58:54
گرم 5.48 0.0314 0.0183 5.48 5.43 07:58:54
کیلوگرم 5481.54 31.4489 18.3259 5484.68 5431.22 07:58:54
تولا 63.94 0.3668 0.2138 63.97 63.35 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8414.22 3.9127 0.0500 8466.06 8287.06 07:58:38
گرم 270.52 0.1258 0.0016 272.19 266.44 07:58:38
کیلوگرم 270523.20 125.7955 1.6075 272189.99 266434.85 07:58:38
تولا 3155.33 1.4673 0.0188 3174.78 3107.65 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19024.43 2.9345 0.0200 19145.72 19006.82 07:49:40
گرم 611.65 0.0943 0.0006 615.55 611.08 07:49:40
کیلوگرم 611649.12 94.3466 0.6430 615548.78 611083.04 07:49:40
تولا 7134.17 1.1004 0.0075 7179.65 7127.56 07:49:40

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 277211.21 805.5000 0.2900 277480.25 275969.13 07:58:54
گرم 8912.55 25.8974 0.0093 8921.20 8872.61 07:58:54
کیلوگرم 8912540.84 25897.4070 9.3237 8921190.57 8872607.04 07:58:54
تولا 103954.28 302.0627 0.1088 104055.17 103488.50 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2807.97 16.1100 0.5700 2809.58 2782.20 07:58:54
گرم 90.28 0.5179 0.0183 90.33 89.45 07:58:54
کیلوگرم 90278.36 517.9481 18.3259 90330.16 89449.64 07:58:54
تولا 1052.99 6.0413 0.2138 1053.59 1043.32 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 138578.22 64.4400 0.0500 139432.05 136483.92 07:58:38
گرم 4455.39 2.0718 0.0016 4482.84 4388.06 07:58:38
کیلوگرم 4455389.91 2071.7926 1.6075 4482841.16 4388056.65 07:58:38
تولا 51966.87 24.1650 0.0188 52287.06 51181.51 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 313323.39 48.3300 0.0200 315321.03 313033.41 07:49:40
گرم 10073.58 1.5538 0.0006 10137.81 10064.26 07:49:40
کیلوگرم 10073573.39 1553.8444 0.6430 10137798.96 10064250.33 07:49:40
تولا 117496.36 18.1238 0.0075 118245.47 117387.62 07:49:40

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6266.94 18.2100 0.2900 6273.02 6238.86 07:58:54
گرم 201.49 0.5855 0.0093 201.68 200.58 07:58:54
کیلوگرم 201486.49 585.4647 9.3237 201682.04 200583.70 07:58:54
تولا 2350.10 6.8288 0.1088 2352.38 2339.57 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63.48 0.3642 0.5700 63.52 62.90 07:58:54
گرم 2.04 0.0117 0.0183 2.04 2.02 07:58:54
کیلوگرم 2040.93 11.7093 18.3259 2042.10 2022.19 07:58:54
تولا 23.81 0.1366 0.2138 23.82 23.59 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3132.85 1.4568 0.0500 3152.15 3085.50 07:58:38
گرم 100.72 0.0468 0.0016 101.34 99.20 07:58:38
کیلوگرم 100723.34 46.8372 1.6075 101343.93 99201.13 07:58:38
تولا 1174.82 0.5463 0.0188 1182.06 1157.06 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7083.33 1.0926 0.0200 7128.49 7076.77 07:49:40
گرم 227.73 0.0351 0.0006 229.19 227.52 07:49:40
کیلوگرم 227734.04 35.1279 0.6430 229186.00 227523.28 07:49:40
تولا 2656.25 0.4097 0.0075 2673.18 2653.79 07:49:40

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 121643.07 353.4615 0.2900 121761.12 121098.03 07:58:54
گرم 3910.92 11.3641 0.0093 3914.71 3893.39 07:58:54
کیلوگرم 3910912.54 11364.0426 9.3237 3914708.13 3893389.19 07:58:54
تولا 45616.18 132.5482 0.1088 45660.46 45411.79 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1232.17 7.0692 0.5700 1232.87 1220.86 07:58:54
گرم 39.62 0.2273 0.0183 39.64 39.25 07:58:54
کیلوگرم 39615.05 227.2809 18.3259 39637.78 39251.40 07:58:54
تولا 462.06 2.6510 0.2138 462.33 457.82 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 60809.52 28.2769 0.0500 61184.19 59890.52 07:58:38
گرم 1955.07 0.9091 0.0016 1967.12 1925.52 07:58:38
کیلوگرم 1955069.89 909.1234 1.6075 1967115.78 1925523.38 07:58:38
تولا 22803.59 10.6039 0.0188 22944.09 22458.96 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 137489.45 21.2077 0.0200 138366.04 137362.21 07:49:40
گرم 4420.39 0.6818 0.0006 4448.57 4416.30 07:49:40
کیلوگرم 4420385.30 681.8426 0.6430 4448568.13 4416294.25 07:49:40
تولا 51558.58 7.9529 0.0075 51887.30 51510.87 07:49:40

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6464.82 18.7850 0.2900 6471.09 6435.85 07:58:54
گرم 207.85 0.6040 0.0093 208.05 206.92 07:58:54
کیلوگرم 207848.64 603.9513 9.3237 208050.36 206917.35 07:58:54
تولا 2424.31 7.0444 0.1088 2426.66 2413.45 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 65.48 0.3757 0.5700 65.52 64.88 07:58:54
گرم 2.11 0.0121 0.0183 2.11 2.09 07:58:54
کیلوگرم 2105.37 12.0790 18.3259 2106.58 2086.05 07:58:54
تولا 24.56 0.1409 0.2138 24.57 24.33 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3231.77 1.5028 0.0500 3251.68 3182.93 07:58:38
گرم 103.90 0.0483 0.0016 104.54 102.33 07:58:38
کیلوگرم 103903.79 48.3161 1.6075 104543.97 102333.51 07:58:38
تولا 1211.92 0.5636 0.0188 1219.38 1193.60 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7306.99 1.1271 0.0200 7353.58 7300.23 07:49:40
گرم 234.93 0.0362 0.0006 236.42 234.71 07:49:40
کیلوگرم 234924.99 36.2371 0.6430 236422.79 234707.56 07:49:40
تولا 2740.12 0.4227 0.0075 2757.59 2737.59 07:49:40

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2433.30 7.0705 0.2900 2435.66 2422.40 07:58:54
گرم 78.23 0.2273 0.0093 78.31 77.88 07:58:54
کیلوگرم 78232.30 227.3217 9.3237 78308.23 77881.77 07:58:54
تولا 912.49 2.6514 0.1088 913.37 908.40 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.65 0.1414 0.5700 24.66 24.42 07:58:54
گرم 0.79 0.0045 0.0183 0.79 0.79 07:58:54
کیلوگرم 792.44 4.5464 18.3259 792.90 785.17 07:58:54
تولا 9.24 0.0530 0.2138 9.25 9.16 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1216.41 0.5656 0.0500 1223.90 1198.03 07:58:38
گرم 39.11 0.0182 0.0016 39.35 38.52 07:58:38
کیلوگرم 39108.42 18.1857 1.6075 39349.38 38517.39 07:58:38
تولا 456.15 0.2121 0.0188 458.96 449.26 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2750.28 0.4242 0.0200 2767.82 2747.74 07:49:40
گرم 88.42 0.0136 0.0006 88.99 88.34 07:49:40
کیلوگرم 88423.59 13.6393 0.6430 88987.35 88341.75 07:49:40
تولا 1031.36 0.1591 0.0075 1037.93 1030.40 07:49:40

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11571.63 33.6240 0.2900 11582.86 11519.78 07:58:54
گرم 372.04 1.0810 0.0093 372.40 370.37 07:58:54
کیلوگرم 372036.34 1081.0359 9.3237 372397.41 370369.38 07:58:54
تولا 4339.37 12.6090 0.1088 4343.58 4319.92 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 117.21 0.6725 0.5700 117.28 116.14 07:58:54
گرم 3.77 0.0216 0.0183 3.77 3.73 07:58:54
کیلوگرم 3768.49 21.6207 18.3259 3770.65 3733.90 07:58:54
تولا 43.96 0.2522 0.2138 43.98 43.55 07:58:54
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5784.67 2.6899 0.0500 5820.31 5697.25 07:58:38
گرم 185.98 0.0865 0.0016 187.13 183.17 07:58:38
کیلوگرم 185981.42 86.4829 1.6075 187127.31 183170.72 07:58:38
تولا 2169.25 1.0087 0.0188 2182.62 2136.47 07:58:38
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13079.06 2.0174 0.0200 13162.45 13066.96 07:49:40
گرم 420.50 0.0649 0.0006 423.18 420.11 07:49:40
کیلوگرم 420501.34 64.8622 0.6430 423182.31 420112.17 07:49:40
تولا 4904.65 0.7565 0.0075 4935.92 4900.11 07:49:40
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 98.71 2.10 0.93 0.07 1,402.67 14.52 6.36 0.57